Raamatupidamine

4. juuli 2016

Teenust osutame erinevatele ettevõtlusvormidele – aktsiaseltsidele, osaühingutele, mittetulundusühingutele.

Meie raamatupidamisteenus hõlmab algdokumentide sisestamisest kuni bilansi, kasumiaruande ja aastaaruande koostamiseni (raamatupidamise sisseseadmine, algdokumentide kontroll ja töötlemine, pea-ja päevaraamatu pidamine, ostu- ja müügireskonto pidamine, arveldused aruandvate isikutega, suhtlemine Maksuameti, Haigekassa, Statistikaameti, Pensioniameti, Sotsiaalametiga, Äriregistriga).

Raamatupidamisteenuse alla kuulub ka varasema raamatupidamise korrastamine ja taastamine. Pakume oma klientidele ka personaliteenust, mis hõlmab:

  • töövõtulepingu/käsunduslepingu koostamist,
  • töölepingu sõlmimist, muutmist ja lõpetamist,
  • töölepingu lisade koostamist,
  • isikukaartide täitmist,
  • käskkirjade, korralduste, lähetuste vormistamist,
  • tööajaarvestust, puhkusearvestust ja puhkuseajakavade koostamist,
  • töövõimetuslehtede täitmist ja esitamist.